Değerli Öğrencilerimiz;

         2022 – 2023 Eğitim-Öğretim yılına ait “Mesleki Yaz Stajı başvuru formu’’ ve ‘’Staj Sözleşmesi’’ Okulumuz Öğrenci İşleri biriminde dağıtılmaya devam etmektedir.     

Not:  Mesleki Yaz Stajı başvuru formu ve Staj Sözleşmesini; İmzasız olarak, Staj yapacağı kuruma imzalatabilecekler okulumuz web sayfasındaki  /ogrenci/staj linkten temin edebilirler.

        Uyulması gereken prosedürler ilgili linkte verilmiştir. 

/media/28149/staj-is-akis.pdf

         Stajla ilgili bütün belgelere okulumuz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

/ogrenci/staj