Tarihçe

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; 10.05.2012 gün ve 2880 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 2012-2013 yılı eğitim-öğretim döneminde üç bölüm ve bu bölümlere bağlı beş program ile eğitim vermeye başlamıştır. 2023-2024 yılı eğitim-öğretim yılında 5 bölüm ve bu bölümlere bağlı program sayısı 9’a çıkmıştır. Ayrıca 2023-2024 yılında 2 bölüm ve bu bölümlere bağlı 4 programda ikinci öğretim eğitimi verilmektedir. UZEM üzerinden ise 2 programda eğitim vermektedir.

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN KİMDİR?

Okulumuz adını 1385-1468 yılları arasında Osmanlı döneminde Amasya’da yaşayan ve önemli eserler veren tıp cerrahı Sabuncuoğlu Şerefeddin’den almıştır. Sabuncuoğlu Şerefeddin, Amasya'daki Bimarhane'de Burhaneddin Ahmed’ten tıp eğitimi aldıktan sonra yine burada 17 yaşında hekimlik yapmaya başlamıştır. Ondört yıl boyunca da Bimarhane'de çalışmalarını sürdürmüştür. Yaptığı çalışmalar sonucunda zamanla adı bütün Anadolu'daduyulmuştur. Cerrâhiyye-i İlhâniyyeeserini  yazdığında İstanbul’a giderek kitabını Fâtih Sultan Mehmed’e sunmuştur.Cerrahî müdahalede hayatî tehlikenin çok yüksek olması ve bu tehlikeyi asgariye indirecek bazı teknik imkanların bulunmaması sebebiyle dönemin hekimleri ilaçla tedaviyi tercih ederken SabuncuoğluŞerefeddin dönemin hekimlerinin aksine cerrahî tedavi ile ilgilenmiştir. Deneyleri çeşitli hayvanlar üzerinde yaparak bilimsel sonuçlar elde etmiş, aynı zamanda bazı deneyleri kendi üzerinde yapmış ve bu deneyimleri yazmıştır. Eserlerinde dönemin yaygın bilim dili olan Arapça yerine Türkçe’yi tercih eden Sabuncuoğlu Şerefeddin’inbiri çeviri olan başlıca eserleri; Akrabadin Tercümesi, Cerrahiyye-i İlhaniyyeMücerrebname, Halimi’nin Manzum Eseri, Müfid ve Fütüvvetname’dir. Sabuncuoğlu Şerefeddin‘in hekim olarak görev yaptığı Bimarhane 2011 yılında Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi olarak, Amasya Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılmıştır.

 sabuncuoğlu

sabuncuoğlu 1