MİSYONUMUZ

Meslek Yüksekokulumuz,

 • Ülkemizin temel değerlerine uygun, kaliteli bir sağlık eğitimi sunarak,
 • Mesleki, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren, ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştiren,
 • Öğrencilerin ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayan bir kurumdur.

 VİZYONUMUZ

 • Yükseköğretim kurumlarına kanunla verilen görev ve yetki çerçevesinde;
 • Bilimsel bilgiyi ön planda tutarak, ülkede bilimin daha ileri seviyeye gitmesine katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir, paydaşlara yararlı olacak sağlık bilgisi ve teknolojisi üretmek,
 • Toplumun değerlerine bağlı kalarak, evrensel düşünebilen, iş ve sağlık dünyasına kültürel, sosyal, ahlaki ve mesleki yönlerden üstün niteliklere sahip, topluma yararlı kalifiye sağlık profesyonelleri yetiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilik ve akademik yönden tanınan bir  meslek yüksekokulu olmaktır.

 TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık,
 • İfade özgürlüğünün korunması,
 • Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygı,
 • Bilimsel etik kurallarına sahip olma,
 • Gelişmeye ve yenilikçi fikirlere açık olma,
 • Hizmet kalitesinin korunması,
 • İç ve dış paydaş memnuniyetinin sağlanması.