T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

 

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve planlamak amacıyla kurulmuştur.

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

1) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının oluşturulması ve Bölüm Başkanlığı'na bildirilmesi,

2) Komisyonları akreditasyon sürecinde yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması,

3) Komisyonların raporlarının incelenmesi ve arşivlenmesi,

4) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan dokümanların Üniversite Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması,

5) PUKO döngüsünün işletilmesine dair izlenen yöntem ve uygulama örneklerinin kontrollerini sağlamak.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Akın Tekcan (Başkan)

Mustafa Kaplan (Üye)

Öğr. Gör. Ertuğrul Deniz Köse (Üye)

Öğr. Gör. Ayşe Kale (Üye)

Prof. Dr. Arif Ayar (Üye)

Doç. Dr. Selçuk Demirezen (Üye)

Doç. Dr. Betül Canımkurbey (Üye)

Doç. Dr. Burak Yazgan (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra İncedal Sonkaya (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kurtgöz (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Karpuz (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gök (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Önem Yüce Şahin (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Yeliz Cankurtaran (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Hülya Yiğit (Üye)

Öğr. Gör. Müzeyyen Sümer (Üye)

Öğr. Gör. Eylem Küçük (Üye)

Bekir Yazıcıoğlu (Üye)