T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

 

Muayene ve kabul komisyonu, idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kabulünü yapar.

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin (Başkan)

Öğr. Gör. Ertuğrul Deniz Köse (Üye)

Öğr. Gör. Fulya Çetinkaya Kiraz (Üye)

Öğr. Gör. Gökçe Nur Mısırlı (Üye)

Öğr. Gör. Aybüke Afra Babacan (Üye)