T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK BİRİM TEMSİLCİSİ

 

Engelli öğrenci akademik birim temsilcisinin görevi, engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim-öğretim ortamlarının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmaktır.

 

BİRİM TEMSİLCİSİ

 

Öğr. Gör. Mustafa Cem Türkmen