İç Paydaşlarımız 

- Ön Lisans Öğrencileri 

- Akademiz Personeller

- İdari Personeller

- Yardımcı Temizlik Personeli

- Yüksekokul Yönetimi