VİZE SINAVI SONRASI MAZERET DİLEKÇESİ VERECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

               Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince; “Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.”

            Bu sebeple ilgili sınav bitiminden 5 gün içinde okul numarası, sınıf, mazeret sınavına girmek istediğiniz ders ve öğrenim gördüğünüz program bilgilerini de içeren dilekçenizi ve mazereti kanıtlayıcı belgelerinizi irem.ozari@amasya.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir.