Akademik Personel

Ad Soyad : Arif AYAR
Fakülte : Sabuncuoğlu Ş.SHMYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : arif.ayar@amasya.edu.tr
Dahili : 4741
Oda No :

 

ARİF AYAR

 Doğum Yılı- Yeri:

1980 - SAMSUN

Yazışma Adresi:

Sabuncuoğlu Şerefeddin S.H.M.Y.O.

Telefon:

 

e-posta:

arifayar5561@hotmail.com


EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Mezuniyet Yılı

Ön Lisans

RADYOLOJİ

S.H.M.Y.O.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

1998-2000

Lisans

BİYOLOJİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2000-2004

Yüksek Lisans

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2004-2008

Doktora

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2008-2013

 

MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

AŞKALE İLÇE HASTANESİ 

RADYOLOJİ BİRİMİ

SAĞLIK TEKNİKERİ 

2004-2013

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN S.H.M.Y.O.

YRD.DOÇ.DR.

2013-


PROJELER

PROJE

DESTEKLEYEN KURUM

GÖREV

YILLAR

Çeşitli Dioksinlerin Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri ve Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi

AÜBAP

(BAP- 2009/79)

Yardımcı Araştırmacı

2009-2013

Çeşitli Parabenlerin Drosophila melanogaster’de Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi

AÜBAP

(BAP- 2010/45)

Yardımcı Araştırmacı

2010-2013

Bazı İnsektisitlerin Genotoksik Etkileri ve Portulaca oleracea Bitkisine Ait Ekstraktların Antigenotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi

AÜBAP

(BAP- 2011/112)

Yardımcı Araştırmacı

2011-

 

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI: Drosophila melanogaster’in Oregon R yabanıl ve Vestigial mutant soylarında ekstrem sıcaklık şartlarının ömür uzunluğu üzerine etkilerinin araştırılması/Doç. Dr. Handan UYSAL

 

DOKTORA TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI: Bazı parabenlerin genotoksik etkilerinin in vivo ve in vitro şartlarda kısa süreli test teknikleri ile belirlenmesi/Doç.Dr. Handan UYSAL

 

ÖDÜLLER: Tübitak Yayın Teşvik ödülleri

 

ESERLER

                                                                                                                         

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. AYAR, A., UYSAL, H., and ALTUN, D., “The effects of cold shock on the longevity in Oregon R wild and vestigial mutant of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)” Ekoloji, 19(74), 38-44, (2009).

 

A2. AŞKIN, H., UYSAL, H., ALTUN, D., and AYAR, A., “Çevresel bir kirletici olan genisteinin Drosophila melanogaster üzerine genotoksik etkilerinin belirlenmesi” Ekoloji, 19(75), 82-87, (2010).

                            

A3. ALTUN, D., AYAR, A., UYSAL, H., KARA, A.A., andÜNAL, E.L., ”Extended longevity of Drosophila melanogaster by water and ethanol extracts of Stachys lavandulifoliaPharmaceutical Biology, 48(11),1291-1296, (2010).

 

A4. ALTUN, D., UYSAL, H., AŞKIN, H., and AYAR, A. “Determination of the effects of genistein on the longevity of Drosophila melanogaster Meigen (Diptera; Drosophilidae)” Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 86(1), 120-123, (2011).

 

A5. ALTUN, D., UYSAL, H., AYAR, A., and AŞKIN, H., ” Removal of the toxic effects of chlormadinon acetate on the development of Drosophila melanogaster via the use of nordihydroguaiaretic acid” Toxicology and Industrial Health, 27(1), 29-33, (2011).

 

A6. UYSAL, H., KIZILET H., AYAR, A., and TAHERİ, A., “The use of endemic Iranian plant, Echium amoenum against the ethyl methanesulfonate and the recovery of mutagenic effects” Toxicology and Industrial Health (2013) (In press).

 

A7. UYSAL, H., SEMERDÖKEN S., ALTUN ÇOLAK,  D., and AYAR, A., “The hazardous effects of the three natural food dyes on developmental stages and longevity of Drosophila melanogaster Toxicology and Industrial Health (2013) (In press).

 

A8. AYAR, A. and UYSAL, H., “Genotoxic and safety assessment of two parabens in somatic cells of an in vivo Drosophila melanogasterTurkish Journal of Biology (2013) (In press).

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

B1. AYAR, A., UYSAL, H., ALTUN, D., and AŞKIN, H.,” The effects of heat shock on the longevity in some strains of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)” Journal of Applied Biological Sciences, 6(1), 45-49, (2012).

 

B2. AYAR, A., UYSAL, H., ALTUN, D., and SEMERDÖKEN, S.,”Bir çeşit adjuvan olan potasyum alumun Drosophila melanogaster (meyve sineği)’in yumurta verimi ve çeşitli gelişimsel özellikleri üzerine etkisi” TÜBAV Bilim Dergisi,1(5), 1-8, (2012).

 

B3. AYAR, A. and UYSAL, H., “Examination of the Genotoxic Effects of Various Parabens Used as Food Additives with the Drosophila Wing Spot Test (SMART)” Journal of Applied Biological Sciences, 7(2), 83-88,(2013).

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. UYSAL, H., AYAR, A., ALTUN, D., and AŞKIN, H., "Drosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl ve Vestigial Mutant Soylarında Ekstrem Sıcaklık Şartlarının Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri". 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, 27- 28 Ekim 2008.

 

C2. ALTUN, D., AYAR, A., UYSAL, H., KARA, A.A., andÜNAL, E.L. "Drosophila melanogaster’de Stachys lavandulifolia’nın Ömür Uzunluğu Üzerine Etkisinin Araştırılması”. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 07- 10 Ekim 2009.

 

C3. AŞKIN, H., AŞKIN, S., AYAR, A., ALTUN, D., and UYSAL, H.,” Drosophila melanogaster’de Glistein ve Komestrolün Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile Belirlenmesi”.  IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 07- 10 Ekim 2009.

 

C4. AYAR, A., UYSAL, H., ALTUN, D., and AŞKIN, H. “Soğuk Şokunun Ergin Drosophila melanogaster’ in Yabanıl ve Mutant Soylarında Ömür Uzunluğu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 07- 10 Ekim 2009.

 

C5. AYAR, A., ALTUN, D., UYSAL, H., SEMERDÖKEN, S., and ALGUR, ÖF. “Drosophila melanogaster’in Yumurta Verimi ve Gelişim Evreleri Üzerine Potasyum Alumun Etkisi”. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, 28- 30 Mayıs 2010. 

 

C6. ALTUN, D., AYAR, A., UYSAL, H., and SEMERDÖKEN, S. “Punica granatum L. Bitkisinin Etanol Ekstresi ile Akut Olarak Beslenen Drosophila melanogaster’de Ömür Uzunluğunun Belirlenmesi”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale, Denizli, 21–25 Haziran 2010.

 

C7. AYAR, A., ALTUN, D., and UYSAL, H. “Drosophila melanogaster’in Çeşitli Gelişim Evrelerinde Kloral Hidratın Maternal ve Embriyotoksik Etkilerinin Belirlenmesi”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale, Denizli, 21–25 Haziran  2010.

 

C8. SEMERDÖKEN,  S., UYSAL, H., YAZICI, Z., ALTUN, D., and AYAR, A. “Doğal Gıda Boyalarından Carmine, Turmeric ve Annatto’nun Drosophila melanogaster’de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri.” Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, Mersin, 22 Ekim 2010.

 

C9. YAZICI, Z., UYSAL, H., SEMERDÖKEN,  S., AYAR, A., and ALTUN, D. “Bazı Sentetik Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster‘de Larval Gelişim Üzerine Toksik Etkileri.” Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, Mersin, 22 Ekim 2010.

 

C10. KIZILET, H., UYSAL, H., AYAR, A., ALTUN, D., and SEMERDÖKEN, S. “Ergin Drosophila’nın Ömür Uzunluğunda Kronik Zearelenon Alımına Bağlı Olarak Toksisitenin Uyarılması.” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012.

 

C11. SEMERDÖKEN, S., UYSAL, H., ALTUN, D., AYAR, A., and KIZILET, H. “Drosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyunda Azo Gıda Boyaları ile Kronik Beslenmenin Toksik Etkileri”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012.

 

C12. AYAR, A., UYSAL, H., KIZILET, H., and TOKTAY, E. “Drosophila melanogaster’de EMS ile Uyarılan Toksik Etkilerin Echium amoenum’a Ait Kloroform Ekstraktı ile Giderilmesi”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012.

 

C13. AYAR, A., and UYSAL, H. ”Gıdalarda Koruyucu Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Çeşitli Parabenlerin Genotoksik Etkilerinin Drosophila Kanat Benek Testi ile Araştırılması”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012.

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

D1. ALTUN, D., UYSAL, H., AYAR, A., and AŞKIN, H. “Klormadinon Asetat’ın Drosophila melanogaster’in Gelişimi Üzerine Toksik Etkilerinin Nordihidroguaiaretik Asit Kullanılarak Giderilmesi.” 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi,. Ankara, 30 Mayıs – 01 Haziran 2009.

 

D2. AŞKIN, H., UYSAL, H., ALTUN, D., and AYAR, A. “Kuersetin’in Drosophila melanogaster Üzerine Genotoksik Aktivitesinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi.” 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi,  Ankara, 30 Mayıs – 01 Haziran 2009.

 

D3. AŞKIN, H., UYSAL, H., AYAR, A., and ALTUN, D.  “Drosophila melanogaster’de Gelişimsel Düzensizliklere Neden Olan Sterigmatocystin’in Toksik Etkilerinin Sulu Sodyum Kalsiyum Aluminosilikat ile Giderilmesi.” 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, 30 Mayıs-01 Haziran 2009.  

 

D4. UYSAL, H., KIZILET H., AYAR, A., and TAHERİ, A., “The Use of an Endemic Iranian Plant, Echium amoenum Against The Ethyl Methanesulfonate and The Recovery of Mutagenıc Effects”, The Second International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE-2012), Fethiye, Muğla, 24-27 Nisan 2012.

 

D5. AYAR, A., and UYSAL, H. “Examination of the Genotoxic Effects of Various Parabens Used as Food Additives via Drosophila Wing Spot Test (SMART)”, International conference on environmental science and technology, ICOEST, Nevşehir, Kapadokya, 18-21 Haziran 2013.