Akademik Personel

Ad Soyad : SEVGİ MARAKLI
Fakülte : Sabuncuoğlu Ş.SHMYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : sevgi.marakli@amasya.edu.tr sevgi.marakli@gmail.com
Dahili : 4798, 4859
Oda No :

 EĞİTİM BİLGİLERİ


 

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

2009

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

   

                       

         

     
Yüksek Lisans Tezi: Arpa (Hordeum vulgare L.) Kültür Varyetelerinde Transpozon ve                                                                                             Kromozom Analizleri

                     Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

                           

Doktora Tezi: Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Arpa (Hordeum vulgare L.) Bitkilerinde                                                                                       Homobrassinolid Etkisi

                     Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

 

 AKADEMİK-MESLEKİ DENEYİM

 

KURUM/KURULUŞ

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Amasya Üniversitesi

Amasya

Sabuncuoğlu Ş.SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2018-

Amasya Üniversitesi

Amasya

Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.

2016-2018

İstanbul Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

İstanbul

Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

2011-2016

Amasya Üniversitesi

Amasya

Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.

 

2011-2011


İDARİ GÖREVLER


KURUM/KURULUŞ

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Amasya Üniversitesi

Amasya

Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

2018-

Amasya Üniversitesi

Amasya Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

2018-


PROJE DENEYİMİ 


PROJE ADI

KURUM

TARİH

PROJE TÜRÜ

Genomik analizler ile herbisitleri (Dalapon ve Bromoksinil) Parçalayabilen
Psikrofil ve Psychrotolerant mikroorganizma çalışmaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Amasya Üniveristesi   2018- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi - Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferi 

Buğdayda Kuraklık Stresine Karşı Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre Geliştirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Amasya Üniveristesi  2018-

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı-
Araştırma Geliştirme Destek Programı

Uygulamalı Biyoinformatik Çalıştayı

Amasya Üniversitesi

2017-2017

Bilimsel Araştırma

Projesi

Kokar ağaç Cennet ağacı Ailanthus altissima Mill Swingle bitkisinde retrotransposon hareketlerinin incelenmesi

 

İstanbul Üniversitesi

 

2016-2016

 

Bilimsel Araştırma

Projesi

 

 Herbisidlerin Pirinç (Oryza sativa L.) Bitkisinde Transpozon Hareketleri Üzerine Etkileri

İstanbul Üniversitesi

 

2015-2016

 

Bilimsel Araştırma

Projesi

Pirinç (Oryza sativa L.) Bitkisinde Transpozon Analizleri

İstanbul Üniversitesi

2015-2015

Bilimsel Araştırma

Projesi

Tuz (NaCl) Stresi Koşullarında Yetiştirilen Arpa (Hordeum vulgare L.) Bitkilerinde Kök Gelişimi Üzerine Brassinosteroid Etkisi

İstanbul Üniversitesi

2014-2015

Bilimsel Araştırma

Projesi

Arpa (Hordeum vulgare L.) Kültür Varyetelerinde Transpozon ve Kromozom Analizleri 

İstanbul Üniversitesi

2011-2012

Bilimsel Araştırma

Projesi


ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


Marakli, S., Calis, A., Gozukirmizi, N., 2019, Determination of barley-specific retrotransposons’ movements in Pinus nigra ssp. pallasiana varieties: pyramidata and Seneriana, Russian Journal of Genetics, 55(1): 71-78.

Marakli, S., 2018, Identification and functional analyses of new sesame miRNAs (Sesamum indicum L.) and their targets, Molecular Biology Reports, 45: 2145-2155, Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-018-4373-7

Marakli, S., 2018, Transferability of barley retrotransposons (Sukkula and Nikita) to investigate genetic structure of Pimpinella anisum L., Marmara Journal of Pure and Applied Science, 3: 299-304, Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/580467

Marakli, S., 2018, A brief review of molecular markers to analyse medicinally important plants, International Journal of Life Sciences and Biotechnology, 1(1): 29-36, Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/510418

Cakmak Guner, B., Karlik, E., Marakli, S., Gozukirmizi, N., 2018, Detection of HERV-K6 and HERV-K11 transpositions in the human genome, Biomedical Reports, 9(1): 53-59, DOI: 10.3892/br.2018.1096.

Yilmaz, S., Marakli, S., Yuzbasioglu, G., Gozukirmizi, N., 2018, Short-term mutagenicity test by using IRAP molecular marker in rice grown under herbicide treatment, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 32(4): 923-928. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2018.1474137.

Karlik E., Marakli S., Gozukirmizi N., 2018, Two lncRNAs Expression Profiles in Salt Stressed Barley (Hordeum vulgareL.) Roots, Cytologia, 83(1):37-43. Link: https://www.jstage.jst.go.jp/article/cytologia/83/1/83_D-17-00015/_article/-char/en.

Marakli S., Gozukirmizi N., 2018, Analyses of abiotic stress and brassinosteroid-related some genes in barley roots grown under salinity stress and HBR treatments: Expression profiles and phylogeny, Plant Biosystems, 152(3):324-332. Link: http://www.tandfonline.com/eprint/eYwjwn6XMFfPt2JGgsgR/full

Cakmak, B., Marakli, S., Gozukirmizi, N., 2017, Sukkula retrotransposon movements in the human genome, Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol. 31, no. 4, pp. 756-760.

Yüzbaşıoğlu, G., Marakli, S., Gozukirmizi, N., 2017, Screening of Oryza sativa L. for Hpt Gene and Evaluation of Hpt Positive Samples Using Houba Retransposon-Based IRAP Markers, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(1): 59-64. Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287034

Betul Burun K., Marakli S., Gozukirmizi N., 2016, Alleviation of copper stress with homobrassinosteroid in germinating sunflower roots, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 25, pp. 4872-4878.

Yuzbasioglu G., Yilmaz S., Marakli S., Gozukirmizi N., 2016, Analysis of Hopi/Osr27 and Houba/Tos5/Osr13 retrotransposons in rice, Biotechnology & Biotechnologıcal Equipment, vol.1, pp.213-218.

Igiebor F.C., Marakli S., Gozukirmizi N., 2016, Effects of cadmium on Sukkula retrotransposon polymorphism in Ailanthus Altissima (Mill.) Swingle, Journal of Molecular Biology and Genetics, vol.1, pp. 33-36.
 

Cakmak B., Marakli S., Gozukirmizi N., 2015, SIRE1 retrotransposons in barley (Hordeum vulgare L.), Russian Journal of Genetics, vol.51, no.7, pp.661-672.

Kartal G., Yilmaz S., Marakli S., Gozukirmizi N., 2014, Sukkula retrotransposon insertion polymorphism in barley, Russian Journal of Plant Physiology, vol.61, pp.8282-833.

Marakli S., Temel A., Gozukirmizi N., 2014, Salt stress and homobrassinosteroid interactions during germination in barley roots, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol.42, pp.446-452.

Yilmaz S., Marakli S., Gozukirmizi N., 2014, BAGY2 retrotransposon analyses in barley calli cultures and regenerated plantlets, Biochemical Genetics, vol.52, pp.233-244.

Demirkiran A., Marakli S., Temel A., Gozukirmizi N., 2013, Genetic and epigenetic effects of salinity on in vitro growth of barley, Genetics and Molecular Biology, vol.36, no.4, pp.566-570.

Guliyev M., Yilmaz S., Sahin K., Marakli S., Gozukirmizi N., 2013, Human endogenous retrovirus H (Herv-H) genome insertion variations in humans, Molecular Medicine Reports, vol.7, pp.1305-1309.

Kaya Y., Marakli S., Gozukirmizi N., Mohamed E., Javed M., Huyop F., 2013, Herbicide tolerance genes derived from bacteria, Journal of Animal and Plant Sciences, vol.23, pp.85-91.

Kaya Y., Yilmaz S., Marakli S., Gozukirmizi N., Huyop F., 2013, Transformation of Nicotiana tabacum with dehE Gene, Journal of Food Agriculture & Environment, vol.11, pp.132-135.

Marakli S., Yilmaz S., Gozukirmizi N., 2012, BARE1 and BAGY2 retrotransposon movements and expression analyses in developing barley seedlings, Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol.26, pp.3451-3456.


ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE-SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER


Marakli, S., 2018, In-silico based identification miRNAs and their targets in sesame (Sesamum indicum L.), V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July 2018, Barcelona, Spain, p. 132.

Başkan, C., Maraklı, S., Yıldırım T., Sivas, H., The determination of cytotoxic effects of N-(3 oxododecanoyl)-L-homoserine lactone belonging to Pseudomonas aeruginosa in a human colorectal adenocarcinoma cell line, 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25-27 April 2018, Konya, Turkey.

Marakli, S., The Analyses of barley-specific retrotransposons in medically important plant: Pimpinella anisum L., International Conference On Recent Trends In Biotechnology and Biodiversity Conservation For Sustainable Development, 26-29 September 2017, Sabah, Malaysia.

Gozukirmizi, N., Marakli, S., Sukkula retrotransposon analyses in endemic Pinus nigra sp. pallasiana var. pyramidata and var. Seneriana, International Conference On Recent Trends In Biotechnology and Biodiversity Conservation For Sustainable Development, 26-29 September 2017, Sabah, Malaysia.

Yavuz, C., Marakli, S., Yildirim, T., 2017, Antibacterial activities of the essential oil of Thymus spp., Lavandula spp. and Salvia spp., I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life", Konya, Turkey, 10-12 May 2017 p. 1524.

Cakmak, B., Marakli, S., Gozukirmizi, N., Analyses of Sukkula retrotransposon in human genome, VI. International Congress of Molecular Medicine, Istanbul, Turkey, 22-25 May 2017, p. 231.

Gozukirmizi, N., Marakli, S., Retrotransposon analyses in endemic Pinus nigra ssps., International Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 2017, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, 15-17 May 2017, p. 1066.

Marakli, S., CRISPR-Cas9 applications in plants, International DNA Day and Genome Congress (IDDGC’17), Kırşehir, Turkey, 24-28 April 2017, p. 124 

Igiebor F.C., Maraklı S., Gözükirmizi N., Bayçu Kahyaoğlu G., Moustakas M., Kokar ağaç (Ailanthus altissima (Miller) Swingle bitkisinin ağır metal stresi altındaki retrotransposon analizleri ve fotosentez aktivitesi, Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5-8 Eylül 2016, p. 689.

Yüzbaşıoğlu G., Maraklı S., Gözükirmizi N., Çeltikte yabancı gen taraması ve hpt pozitif örneklerin retrotransposon temelli IRAP markır ile değerlendirilmesi, Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Türkiye, 5-8 Eylül 2016, p. 770.

Marakli S., Gozukirmizi N., Morphological, physiological and molecular characterization of barley roots germinated under salinity and ameliorated with homobrassinosteroid, Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016, Prague, Czech Republic, 26-30 June 2016, p.6.

Gozukirmizi N., Yuzbasioğlu G., Yilmaz S., Marakli S., Analyses of genetic variations in rice (Oryza sativa L. cvs) by using retrotransposons movements, Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016, Prague, Czech Republic, 26-30 June 2016, p.6.

Gozukirmizi N., Yilmaz S., Marakli S., Yuzbasioğlu G., Investigations of Houba (Tos5/Osr13), RIRE1, Hopi (Osr27) and Osr30 retrotransposons movements in rice germinated under herbicide treatments, 15. International Cereal and Bread Congress, Istanbul, Turkey, 18-21 April 2016, p.10.

Marakli S., Gozukirmizi N., Investigations on salinity and brassinosteroid effects on barley, 15. International Cereal and Bread Congress, Istanbul, Turkey, 18-21 April 2016,

Marakli S., Gozukirmizi N., Gene expression analyses during homobrassinosteroid alleviation of salt-stressed barley roots, International VI. Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, 14-18 September 2015, p.90.

Gozukirmizi N., Yuzbasioğlu G., Yilmaz S., Marakli S., Hopi/Osr27 and Houba/Tos5/Osr13 retrotransposon movements in rice, International VI. Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, 14-18 September 2015, p.64.

Yilmaz S., Marakli S., Yuzbasioglu G., Gozukirmizi N., Herbicide induced retrotransposon activity in rice, Green Biotechnology 2015, Kocaeli, Turkey, 21-23 September 2015, p.64.

Yuzbasioglu G., Yilmaz S., Marakli S., Gozukirmizi N., Varietal differences in Hopi/Osr27 and Houba/Tos5/Osr13 retrotransposon movements in developing rice seedlings, Green Biotechnology 2015, Kocaeli, Turkey, 21-23 September 2015, p.62.

Gözükırmızı, N., Çakmak, B., Marakli, S., Arpa (Hordeum vulgare L.)'de SIRE1 retrotranspozonları, Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21-24 Ağustos 2015, p.38.

Gozukirmizi N., Cakmak B., Marakli S., Analysis of endogenous sirevirus in germinating barley (Hordeum vulgare L.), XIII International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Rio De Janeiro, Brazil, 11-12 February 2015, vol.13, no.2, p.209.

Gozukirmizi N., Kartal-Alacam G., Yilmaz S., Marakli S., Sukkula retrotransposon insertion polymorphisms in barley calli, 6th Sloevenian Symposium on Plant Biology with international participation, Hoce, Maribor, Slovenia, 11-12 September 2014, p.6.

Marakli S., Gozukirmizi N., Analyses of salt stress alleviation with homobrassinosteroid in germinating barley roots, 6th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, Hoce, Maribor, Slovenia, 11-12 September 2014, p.28.

Maraklı S., Gözükirmizi N., Arpa köklerinde homobrassinosteroid ve tuz stresi uygulamalarının analizi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23-27 Haziran 2014, s.545.

Kaya Y., Yilmaz S., Marakli S., Huyop F., Gozukirmizi N., Transformation of Nicotiana tabacum L. with dehE Gene, 8th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, Portugal, 2-7 June 2013, p.1.

Gozukirmizi N., Marakli S., Yilmaz S., BARE1 and BAGY2 retrotransposon movements and expression analyses in developing barley seedlings, ICAPS Advances in Plant Sciences Congress , Thailand, 14-18 November 2012, p.3451.

 

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ


Marakli S., Gozukirmizi N., 2016, Abiotic stress alleviation with brassinosteroids in plant roots, in: Abiotic and Biotic Stress , Arun Shanker and Chitra Shanker, Eds., Inteq, Rijeka, pp.373-394.

Gozukirmizi N., Temel A., Marakli S., Yilmaz S., 2016, Transposon activity in plant genomes, in: Plant Omics: Trends and Applications, Hakeem, Khalid Rehman, Tombuloğlu, Hüseyin, Tombuloğlu, Güzin, Eds., Springer-Verlag, Springer International Publishing Switzerland, pp.83-108.

Gozukirmizi N., Yilmaz S., Marakli S., Temel A., 2015, Retrotransposon-based molecular markers; tools for variation analyses in plants analysis in plants, in: Applications of Molecular Markers İn Plant Genome Analysis And Breeding, Ksenija Taski-Ajdukovic, Eds., Research Signpost, Kerala, pp.19-45.

 

ÜYELİKLER

 

International Journal of Plant Sciences and Horticulture, Ocak 2019-

American Journal of Plant Biology, Editör Kurulu, Aralık 2018-

International Journal of Life Sciences and Biotechnology, Editör Kurulu, Mayıs 2018-

 

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

 

International Journal of Life Sciences and Biotechnology, Haziran 2019.

African Journal of Agricultural Research, Mayıs 2019.

International Journal of Plant Sciences and Horticulture, Mart 2019. 

Journal of Bioinformatics and Sequence Analysis, Ocak 2019. 

Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, Ocak 2019.

African Journal of Biotechnology (2), Ocak 2019. 

Journal of Bioinformatics and Sequence Analysis, Ocak 2019.

Cellular and Molecular Biology, Aralık 2018.

Turkish Journal of Agricultural Research, Aralık 2018.

African Journal of Biochemistry Research, Aralık 2018.

African Journal of Agricultural Research, Kasım 2018.

Journal of Soil and Plant Biology, Kasım 2018.

Turkish Journal of Botany, Ekim 2018.

African Journal of Agricultural Research, Ekim 2018.

African Journal of Biotechnology, Ekim 2018.

Progress in Medical Sciences, Ekim 2018.

African Journal of Biotechnology, Ağustos, Eylül 2018.

Penerbit UTM Press, Book Chapters (2), Ağustos 2018.

African Journal of Microbiology Research, Ağustos 2018.

Journal of Biotechnology and Bioinformatics, Ağustos 2018.

Environmental and Experimental Botany, Haziran 2018.

African Journal of Biotechnology, Haziran 2018.

InTechOpen Book Chapter, Mayıs 2018.

African Journal of Biotechnology, Nisan 2018.

Agronomy Research, Nisan 2018.

SciTechnol, Nisan 2018.

African Journal of Biotechnology, Aralık 2017.

Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2017.

African Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015.

The Philippine Agricultural Scientist, Dergide Hakemlik, Mart 2015.

 

SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER


Uygulamalı İstatistik Eğitimi - sözlü sunum, Amasya, Türkiye, 2018.

Uygulamalı Biyoinformatik Çalıştayı, Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri - sözlü sunum, Amasya, Türkiye, 2017.

3. Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Tekirdağ, Türkiye, 2015.

Epigenetik analiz ChIP yöntemi ve ELISA yöntemi optimizasyonu semineri, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2015.

1. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları, Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Tekirdağ, Türkiye, 2014.

 

ÖDÜLLER

“Bioinformatics applications to support the analysis of plant biotechnological research” kursuna katılım desteği, National Institute of Agricultural Innovation and ICGEB (International Centre For Genetic Engineering and Biotechnology) 04-15 Mart 2019, Lima, PERU.

'Bioinformatics: Computer Methods in Molecular and Systems Biology' kursuna katılım desteği, ICGEB (International Centre For Genetic Engineering and Biotechnology) 22-27 Haziran 2015, Trieste, ITALYA.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoloji Bölümü (İ.Ö.) Bölüm Birinciliği, 2009.