Akademik Personel

Ad Soyad : BETÜL CANIMKURBEY
Fakülte : Sabuncuoğlu Ş.SHMYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : betul.canimkurbey@amasya.edu.tr; bcanimkurbey@gmail.com
Dahili : 4766
Oda No :

 EĞİTİM BİLGİLERİ


 

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2010

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü

2012

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atom ve Molekül Fiziğ Anabilim Dalı

2013

Lisans

Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2016

Doktora

Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Yüksek Lisans Tezi: Enerji ayrımlı x- ışını flöresans spektrometresiyle kestelek bor atığı ve boraks ile katkılandırılan çeşitli yapı malzemelerinin transmisyon katsayılarının ölçülmesi                     

Tez Danışmanı: Prof. Dr.Salih Zeki ERZENEOĞLU

 

Doktora Tezi: Fabrication and characterization of new generation organic field effect transistors                

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Savaş BERBER

                          Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK (Eş danışman)

 

 

                                    

 AKADEMİK-MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Amasya Üniversitesi

Amasya

Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Araştırma Görevlisi

2011-2012

Gebze Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kocaeli

Temel Bilimler Fakültesi, Fizik Bölümü

Araştırma Görevlisi

2012-2017

Amasya Üniversitesi

Amasya

Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.

 

2017-2018

Amasya Üniversitesi

Amasya

Sabuncuoğlu Ş. SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

2018-

 

PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

TARİH

PROJE TÜRÜ

Organik Elektronik Çalıştayı

Amasya Üniversitesi

2018-2018

Bilimsel Araştırma

Projesi

Mono Karboksilli Asit Sübstitüentli Dinitriltürevlerinin Yapısal Özelliklerinin Spektral ve Kuramsal Yöntemler Ile İncelenmesi ve opto-Elektronik Malzeme Olabilme Potansiyellerinin Araştırılması 

Amasya Üniversitesi

 

2018-2019

 

Bilimsel Araştırma

Projesi

 

Piridin SubstitueTiyazol Bileşiklerinin PdKatalizörlü Yöntemlerle Türevlendirilmesi

Amasya Üniversitesi

 

2017-2018

 

Bilimsel Araştırma

Projesi

Katkı Maddeleri ile Fiziksel ve KimyasalÖzellikleri Değiştirilen Cam Malzemelerin Radyasyon Absorpsiyonundaki DeğişimlerininAraştırılması

Amasya Üniversitesi

 

2018-2019

Bilimsel Araştırma

Projesi

Grafen tabanlı p tipi Organik Alan Etkili Transistörlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atatürk Üniversitesi

 

2018-2019

Bilimsel Araştırma

Projesi

Bağlanma Reaksiyonlarıyla Karbazol veİzoforan Türevli Organik Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Amasya Üniversitesi

 

2018-2019

Bilimsel Araştırma

Projesi

Organik Güneş Hücrelerinin Esnek Taban Sistemlerde Uygulanması Ve İletken Tekstil Üretme Projesi

Gebze Teknik Üniversitesi

2015-2017

TÜBİTAK 1003

Organik Işik Yayan Alan Etkili Transistörlerin Üretimi Ve Optimizasyonu

Gebze Teknik Üniversitesi

2014-2015

Bilimsel Araştırma

Projesi

Bio Ofetlerin Üretimi Ve Optimizasyonu

Gebze Teknik Üniversitesi

2015-2016

Bilimsel Araştırma

Projesi

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Ali Destegül, Hüseyin Akbaş, Ahmet Karadağ, Betül Canımkurbey, Yusuf Yerli, Kadir Cihan Tekin, Uğur Malayoğlu, Zeynel Kılıç, "Synthesis and structural and thermal properties of cyclotriphosphazene-based ionic liquids: tribological behavior and OFET application", Ionics, (2019), doi.org/10.1007/s11581-019-02846-4
 2. Zühal Alpaslan Kösemen, Arif Kösemen, Sadullah Öztürk, Betül Canımkurbey, Mustafa Erkovan, Yusuf Yerli, "Performance improvement in photosensitive organic field effect transistor by using multil-layer structure", Thin Solid Films, (2018), doi.org/10.1016/j.tsf.2018.12.048
 3. Selin Pıravadılı Mucur, Cansu Kök, Hakan Bilgili, Betül Canımkurbey, Sermet Koyuncu, “Conventional and inverted organic light emitting diodes based on bright green emmisive polyfluorene derivatives”, Polymer, (2018), doi.org/10.1016/j.polymer.2018.07.063
 4. Ahmet Üner, Erdinç Doğancı, Betül Canımkurbey, M. Atilla Taşdelen, “Star-shaped Hybrid Polymers as Insulators for Organic Field Effect Transistors”, Polymers for Advanced Technologies, (2018), doi.org/10.1002/pat.4422
 5. Ayşe Demir Korkmaz, Betül Canımkurbey, Selin Pıravadılı Mucur, “Implementing magnetic field to the electroluminescence of organic light emitting devices doped CoFe2O4 nanoparticles”, Optical and Quantum Electronics (OQEL), (2018)
 6. B. Canımkurbey, H.Unay, Ç. Çakırlar, S. Büyükköse, A. Çırpan, S. Berber, E. Altürk Parlak “Medium Band Gap Polymer Based Solution Processable High Dielectric Constant Composite Gate Insulators for Organic Field Effect Transistors”, Journal of Physics D: Applied Physics, (2018), doi.org/10.1088/1361-6463/aaad25
 7. B. Canımkurbey, Z. A. Kösemen, S. E. San, M.Yasin, S. Berber, A. Kösemen, “Fabrication and Investigation of P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Based Organic Field Effect Transistors Using Dielectric Layers of PMMA:Ta2O5 Nanocomposites”, Microelectronic Engineering,(2017), doi.org/10.1016/j.mee.2017.06.004
 8. Z. A. Kösemen, A. Kösemen, S. Öztürk, B. Canımkurbey, Y. Yerli, M. Erkovan, “High Mobility and Low Operation Voltage Organic Field Effect Transistors by Using Polymer-Gel Dielectric and Molecular Doping”,Materials Science in Semiconductor Processing, (2017), doi.org/10.1016/j.mssp.2017.04.029
 9. O. Örnek, Z. A. Kösemen, S.öztürk,  B. Canımkurbey, Ş. Fındık, M.  Erkovan, “Performance enhancement of inverted type organic solar cells by using Eu doped TiO2 thin film”, Surfaces and Interfaces, 64–69, (2017), doi.org/10.1016/j.surfin.2017.08.003
 10. Z. A. Kösemen, A. Kösemen, S. Öztürk, B. Canımkurbey, S. E. Eren, Y. Yerli, A. V. Tunç, “Effect of intrinsic polymer properties on the photo sensitive organic field-effect transistors (Photo-OFETs)”, Microelectronic Engineering, 161, 36-42, (2016), doi.org/10.1016/j.mee.2016.04.007
 11. Kösemen, Z. A. Kösemen, B. Canımkurbey, M. Erkovan, F. Başarır, S. E. San, A. V. Tunç, O. Örnek “Fe doped TiO2 thin film as electron selective layer for inverted solar cells”, Solar Energy, 132, 511-517, doi.org/10.1016/j.solener.2016.03.049
 12. M. Yasin, T. Tauqeer, S. Zaidi, S. E.San, M. Asad, M. E. Köse, B. Canımkurbey, M. Okutan, “Synthesis and electrical characterization of Graphene Oxide films”,  Thin Solid Films, 590, 118-123., doi.org/10.1016/j.tsf.2015.07.042

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE-SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Betül Çetin, Betül Canımkurbey, Melek Gül, “Structural and Gamma-ray Shielding Properties of Propolis", V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July 2018, Barcelona, Spain.,

2.  Betül Canımkurbey, Serpil Eryılmaz, Melek Gül, “Synthesis and photophysical chracterization of vinyl group having aromatic-heteroaromatic units”, V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July 2018, Barcelona, Spain, (2018)

3.  Betül Çetin, Betül Canımkurbey, Nurdan Karpuz Demir, Melek Gül, “Determination of the Heavy Metals in Water of Amasya Boraboy Lake (Turkey)”, V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July 2018, Barcelona, Spain, (2018)

4.  B. Canımkurbey, Ç. Çakırlar, S. Büyükköse, E. Altürk Parlak, Z. Z. Öztürk, S. Berber, “Ta2O5:PMMA Composite Dielectric Layer For Ambipolar Organic Field Effect Transistors”,  33rd European Conference on Surface Science (ECOSS-33), (2017), (Sözlü)

5.  H. Akbaş, A. Karadağ, A. Destegül, Z. Kılıç, B. Canımkurbey, Ç. Çakırlar, Y. Yerli, U. Malayoğlu, “Fosfazen Esaslı Yeni İyonik Sıvıların Ofet Ve Tribolojik Kullanımları”, V. Ulusal Anogranik Kimya Kongresi, (2017), (Sözlü)

6.  G. Tunç, Y. Yavuz, B. Canımkurbey, S.E. San, F. Hacıvelioğlu, V. Ahsen, A. G. Gürek, “Unsymmetrical Phthalocyanines for Dye-sensitized Solar Cells”, Ninth International conferenceon Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-9), (2016).

7.  B. Canımkurbey, G. Tunç, A. Kösemen, Y. Yavuz, S. E. San, A. G. Gürek, “Organic Field Effect Transistors with Asymmetrical Zn(II) Pcs bearing One carboxylic Acid and Four Hexylthia groups”, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, (2016). 

8.  B. Canımkurbey, A. Kösemen, Z.A. Kösemen, S.E. San,Y. Yerli, A. V. Tunç , High Performance Composite Dielectric Materials for OFET”, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, (2016). 

9.  A.Baltakesmez, B. Canımkurbey, S.E. San, S. Tüzemen, “Al-doped ZnO transparent electrodes as an alternative to ITO for Organic Field Effect Transistors”, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, (2016). 

10.   G. Tunç, Y. Yavuz, B. Canımkurbey, A. Kösemen, S.E. San, A. G. Gürek, “Synthesis of Asymmetric Zinc Phthalocyanines with Carboxylic acid for Dye-Sensitized Solar Cells”, 12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, (2016). 

11.   B. Canımkurbey, S.E. San, M. Yasin, M. E. Köse, “A novel Graphene Oxide film: Synthesis and Dielectric properties”,  American Physical Society (2016).

12.   G. Tunç, Y. Yavuz, A. G. Gürek, B. Canımkurbey, A. Kösemen, S.E. San, V. Ahsen, “Asymmetric Zinc Phthalocyanines as Dye-Sensitized Solar Cells”,  American Physical Society, (2016).

13.   B. Canımkurbey, E. Doğancı, A. Üner, S.E. San, F. Yılmaz, “Star-shaped Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Core (POSS) Based Organic Field-Effect Transistor”, 1st International Physics Conference at the anatolian Peak, (2016).

14.   B. Canımkurbey, A. Kösemen, Z. A. Kösemen, S.E. San, A.V. Tunç, “The effect of the molecular weight PVA on Organic Field Effect Transistors”, Nanong, (2015). 

15.   B. Canımkurbey, B. Akça, S. Z. Erzeneoğlu, “Treatment with various construction materials of boron waste in different proportions”, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), (2015). (Sözlü)

16.   Kösemen, Z. A. Kösemen, B. Canımkurbey, Y. Yerli, S.E. San, S. Dabak, A. V. Tunç “Textile Integrated Organic Solar Cell Applications”, The ICTP – Eurasian Centre for Advanced Research (ICTP-ECAR), (2015). 

17.   S.E. San, B. Canımkurbey, H. Acar, “Fonksiyonel Polimer Kullanarak Yapay Deriye Sahip Eldiven Tasarım ve Üretimi By Using Functional Polymers Design and Production of a Glove with Artificial Skin”, VII. Uluslarası Ar-Ge Proje Pazarı Fuarı, (2015). 

18.   Z. A. Kösemen, A. Kösemen, S. Öztürk, B.Canımkurbey, S. E. San, Y. Yerli, A. V. Tunç, “Molecular Doping of Organic based Field Effect Transistors”, European Conference on Surface Science, (2014). 

19.   B. Canımkurbey, A. Kösemen, Z. A. Kösemen, S. E. San, A. V. Tunç, “Gel-like dielectric based Organic Field-Effect Transistor”, 7 th International Conference on molecular electronics Strasbourg, France, (2014).

20.   Kösemen, Z. A. Kösemen, S. Öztürk, B.Canımkurbey, S. E. San, A. V. Tunç, “Performance optimization of gel-like based organic field effect transistors(Gel-OFET).  International Conference on molecular electronics”, Strasbourg, France, (2014).