Tarihçe

TARİHÇE

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 10.05.2012 gün ve 2880 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca sağlık hizmetleri alanındaki nitelikli insan gücü açığının kapatılması amacıyla 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde üç bölüm ve bu bölümlere bağlı beş program ile kurulmuştur. Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi’nde 4 bölüm ve bu bölümlere ait aktif 8 program ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Yüksekokulumuza ait Uzaktan Eğitim veren 2 programımız bulunmaktadır.