Ek Sınavlar

Azami öğrenim süreleri (Ön lisans 4 yıl, Lisans 7 yıl) sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, alamadıkları ve başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Sınavlardan 60 ve üzeri puan almaları durumunda başarılı sayılırlar.   Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ek sınavları 24 Temmuz – 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak ALMS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri;

17-23 Temmuz 2023 Saat: 17:00’ye kadar

Ek Sınav Başvuruları için;

https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx