2021-2022 BAHAR DÖNEMİ EK SINAVLAR HAKKINDA DUYURU

Azami öğrenim süreleri (4 yıl) sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdikleri bütün dersler için verilen ek sınavlara ilişkin online başvuru yapan öğrenci listesi

 

Ek sınav hakkından yararlanacak öğrencilerimizin değerlendirme takvimi

  I.EK SINAV TARİHLERİ

II. EK SINAV TARİHLERİ

 

   01-05 Ağustos 2022

 

   08-12 Ağustos 2022

 

 

 

 

 

 

Not: Ek sınavlar belirtilen tarih aralıklarında yapılacak olup ilgili öğretim elemanı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. I. Ek sınavdan başarısız olan öğrencilerimiz II. Ek sınava girme hakkına sahiptir.

Not: Ortak dersler ile ilgili sınav duyuruları UZEM sayfasından ilan edilecektir. 

 

Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarına ait mail adreslerine okulumuzun web sitesinden ulaşabilirler.