Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı himayesinde hazırlanan ''Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023)'' ve ''Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)''çerçevesinde söz konusu eylem planları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından;

1. Teknoloji ve İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımının Sağlanması, Aşırı ve Zararlı Kullanımının Önlenmesi

2. Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarının Yürütülmesi

3. Uyuşturucu ile Mücadele Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yapılması,

istenmektedir.

Bu bağlamda vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen her türlü bağımlılık için sizlerle bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz.

 

Sevgili Öğrencilerimiz:

Bağımlılık yapan tüm eylem ve nesnelerin ortak özelliği haz verici olmalarıdır. İnsani hazların tümü evrenseldir ve haz veren her şey bağımlılık yapabilir. İnsanlar sadece çeşitli maddelere bağımlı olmazlar. Kumar, alışveriş, çeşitli gıdalar, internet ve medya gibi insanların dikkatini çeken veya kullanmaktan hoşlandıkları birçok nesne ve yapmaktan hoşlandıkları eylem de bağımlılığa yol açabilir. Yaşadığı sıkıntıların sebebini dış dünyaya bağlama yani dışarıyı suçlama, sıra dışı kişilik yani sıradan şeylerden zevk almama, sosyal uyumsuzluk sonucu çevresindeki kişilerle ilişki kuramama, ya da sosyal ilişkiler kurabilmek ve kabul görmek için çevreye uyum sağlama, özenmek, kendi yaşını olduğundan büyük göstermek gibi nedenler kişilerin haz duygularını kontrol edememeleri sonucu bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilmektedir. Bunların yanı sıra gençlik ve özellikle ergenlik dönemini aşırı yasakçı ve baskıcı bir çevrede geçirme, ezberci eğitim, aile içinde kendini ifade edememe, sevgisizlik, gelecek endişesi, spor ve sanat gibi yararlı hobilere sahip olmama veya bunları hayata geçirebilecek altyapının sunulmaması, bağımlılık konusunda eğitim eksikliği ve aile yakınlarında bağımlılık hikâyesi olması yüksek risk yaratıyor.

Şunu unutmamalıyız ki haz veren her şey bağımlılık yapabilir. Hazlarımız aynı zamanda zaaflarımızı oluşturur. Zaaflarımız kontrolden çıktığında bağımlılık ortaya çıkar. Bir kişi sürekli çikolata tüketiyorsa, egzersiz yapma bir yaşam biçimine dönüşmüş ve günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmişse, kariyer hayatın tamamına hâkim olmuşsa bağımlılık var demektir.

Bağımlılık türlerine baktığımızda çeşitliliğin bilgilerimizin sınırlarında kalmadığı görülüyor. Alkol- madde bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı, kumar/oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı bunlar içerisinde gençliğimizi etkileyen en önemli olanları. Eğer Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen aşırı haz duyulan şeye devam etmek, bırakma isteğine rağmen bırakamamak, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek artan seviyelerde bağımlı olduğunuz konuya eğilmek, miktarını artırmak ve bağımlılık yapıcı unsura karşı olan isteğinizi durduramıyorsanız bağımlısınız demektir.