TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Programın Amacı

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı özel ve/veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek büro yöneticisi adaylarını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

tds 1

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Tıbbi dokümantasyon ve sekreter olmak isteyenlerin; el ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, düzenli, kurallara uyan, sorumluluk sahibi, kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan, sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

TDS2

Eğitimin Sonunda Alınan Belge, Diploma ve Unvan

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Diploması” ve “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreter” unvanı verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, abstrak, bülten vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Sağlık alanında bu konuda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde iş bulma şansları artmaktadır. Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşirelerin oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyonu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç duyulacağı ortadadır. Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası Koel Sistemi olan ICD-10 (International Clasification of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisiyle donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayenehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

Meslekte İlerleme

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi, Büro Yönetimi Öğretmenliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri vb.) yükselebilirler.