İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Hastane öncesi, hasta veya yaralıya acil bakım ve kurtarma ile ilgili verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta veya yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak önem teşkil etmektedir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/paramedik çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

ilk ve acil yardım

Programın Amacı

İlk ve Acil Yardım Programının amacı; acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek teknikerleri topluma kazandırmaktır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ambulans ve içindeki acil müdahale yardımcılarını kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi yaşam kurtarıcı, atelleme ve sabitleme gibi sakatlık önleyici girişimleri yapabilir, her türlü sistem travmasını tanıyacaklar ve ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilirler.

İlk ve Acil Yardım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alıp, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

ilk ve acil yardım 2

Meslekte İlerleme  
İlk ve acil yardım teknikerliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık Eğitimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezun olan öğrenciler “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilmektedirler.