TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Sağlık sektörü, hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde farklı bilgi ve beceriye sahip, nitelikli insan gücüne en çok ihtiyaç duyan alandır.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nün temel hedefi; hastalıklara doğru tanı konulması, hastanın nitelikli tıbbi bakım alması ve hastanın yaşam kalitesinin yükselmesi için teknik hizmetlerin zamanında ve doğru sunumunu sağlayacak ‘Sağlık Teknikerleri’ yetiştirmektir. İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Anestezi olmak üzere öğrencilerimiz, en çok sağlık insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlarda, nitelikli akademik kadrosu, yeterli ve nitelikli laboratuvar olanaklarıyla, yasal düzenlemeler ve sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim programlarıyla yetiştirilmektedir.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü - Akademik - Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu | İstanbul Bilgi Üniversitesi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, değişen sağlık sorunları ve gelişen teknolojiye uygun olarak öğrencilerini yetiştiren, teorik ve uygulamalı eğitim sonrasında kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek uygulama alanlarında deneyimleyebilecekleri hastanelerle protokolleri olan, topluma faydalı, motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, meslekleri ile ilgili yasal yükümlülükleri bilen, öğrenmeyi öğrenen ve etik kurallara sahip duyarlı sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Bölümüzde yer alan İlk ve acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarının 1. öğretim (gündüz) ve 2. öğretim (gece) programları bulunmaktadır. Optisyenlik programı 1. öğretim de öğrenci kabul ederken, Anestezi programına ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibari öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır.

Koronavirüsü yenen paramedik Ebru'dan kurallara uyun çağrısı - Haberler  Milliyet