T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

 

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve planlamak amacıyla kurulmuştur.

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

1) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının oluşturulması ve Bölüm Başkanlığı'na bildirilmesi,

2) Komisyonları akreditasyon sürecinde yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması,

3) Komisyonların raporlarının incelenmesi ve arşivlenmesi,

4) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan dokümanların Üniversite Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması,

5) PUKO döngüsünün işletilmesine dair izlenen yöntem ve uygulama örneklerinin kontrollerini sağlamak.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Öğr. Gör. Eylem Küçük (Başkan)

Öğr. Gör. Mustafa Cem Türkmen (Üye)

Didem Irmak (Üye)