T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:

Liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin etkili biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yüksekokul ile diğer kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve iş birliklerini geliştirmek için önerilerde ve girişimlerde bulunmak. 

Yüksekokul stratejik planının hazırlanma sürecinde, araştırma-geliştirme stratejilerinin, kalite politikalarının, öncelikli araştırma ve topluma hizmet alanlarının belirlenmesinde önerilerde bulunmak. 

Yüksekokul stratejik planının ve kalite güvence sisteminin uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmak. 

Eğitim-öğretim programlarının oluşturulması ve güncellenmesinde dikkate alınması gereken güncel uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar ile mezunların sahip olması beklenen yetkinlikler hakkında bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak. 

Eğitim-öğretim programlarının bir parçası olan staj, proje, bitirme ödevi, tez gibi faaliyetlerin etkili biçimde yapılması için önerilerde ve kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak. 

Yüksekokuldaki eğitimleri süresince öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan mentorluk/koçluk programlarının ve uzmanlık/iş hayatı deneyimlerinin aktarıldığı toplantıların düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak. 

Yüksekokulun araştırma-geliştirme faaliyetlerinin güncel bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak yapılabilmesi için öneri sunmak ve bu ihtiyaçların Üniversiteye yönlendirilmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak. 

Yüksekokulun öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak. 

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmasında önerilerde bulunmak. 

Eğitim-öğretim, araştırma ve idari kadrolarının yetkinliklerinin korunmasına yönelik önerilerde bulunmak

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Öğr. Gör. Eylem Küçük (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Topçu (Üye)

Engin Uçar (Üye)

Barış Yalçın (Üye)

Dilek Nur Güçyetmez (Üye)