T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA VE GELİŞİTİRME KOMİSYONU

 

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

1)Araştırma-geliştirme kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversite güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2) Araştırma-geliştirme etkinliklerinin ve projelerinin dönem sonunda Yüksekokul araştırma-geliştirme komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

3) Yüksekokulun araştırma-geliştirme kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

4) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

5) Yüksekokul öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve araştırma-geliştirme performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kurtgöz (Başkan)

Öğr. Gör. Eren Arabacı (Üye)

Didem Irmak (Üye)