FİZYOTERAPİ

Amacı

Fizyoterapi Programı’nın amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

fizyoterapi resim 1

Giriş Şartı

Fizyoterapi Programına, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

Çalışma Alanları

Fizyoterapi Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.

fizyoterapi resim 2

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.