ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON

Programın Amaçları

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon önlisans programının amacı, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzman olan sağlık profesyonellerine destek sunabilen, yetersizliği olan özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki gereksinimlerini karşılayıcı ve kolaylaştırıcı bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Engelli bakımı resim 1

Mezuniyet Koşulları

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 60 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Bu programdan mezun olan öğrenciler 'Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubunun görüşü ile meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olacak öğrencilere verilecek ünvanlar konusu 12.09.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlı'nın görüşü de dikkate elınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, önlisans mezunlarının "Sağlık Teknikeri" unvanını kullanması uygun görülmüştür.' Gereğince sağlık teknikeri olarak mezun olmaktadırlar.

Engelli bakımı resim 2

Dikey Geçiş Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler için ilk ve acil yardım, hasta ve yaşlı hizmetleri, laboratuvar teknisyenliği gibi sağlık teknikerliği bölümlerine yatay geçiş hakkı verilebildiği gibi; hemşirelik, Beslenme ve diyetetik, fizik tedavi, ergoterapi gibi lisans programlarına dikey geçiş ile lisans tamamlama hakkı da sunulmaktadır.

İş Olanakları

Mezunlar; temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve poliklinikler, hastaneler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, huzurevleri, bakımevleri, kreşler, çeşitli kurumların revirleri ve engelli bireylerin evleri gibi alanlarda iş imkânına sahiptir.