Bölümümüz Hakkında

Konuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Yasli Bakimi1

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2014-2015 eğitim öğretim yılında açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye Yaşlı Bakımı Programında ön lisans diploması verilir.

 Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Yasli Bakimi3

Meslekte İlerleme

Yaşlı Bakımı programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlara ülkemiz koşulları içinde yaşlı bakım alanlarında talep bulunmaktadır. Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Belediyelerde, Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Özel Statüdeki Kurumlarda yürütülen yaşlı bakım hizmetleri, söz konusu programdan mezun olacakların istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Yaşlılara yönelik hizmetler; huzur evleri, yaşlı bakımevi, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri şeklinde sıralanabilir.

Yasli Bakimi2