T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Eğitim-öğretim, müfredat, danışmanlık, fiziki-bilişsel altyapı ve akreditasyon çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi amacıyla sürekli iyileştirme komisyonu kurulmuştur

Komisyonun görev tanımları şu şekildedir:

1) Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

3)Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

4) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

5) Saptanan iyileştirme alanlarının Yüksekokul yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi komisyon tarafından gerçekleştirilir.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Öğr. Gör. Müzeyyen Sümer (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin (Üye)

Sare Nur Şanalmış (Üye)