ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Programın Amaçları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak – yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.

çocuk gelişimi 1

 

Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının İş İmkânları Nelerdir?

Çocuk Gelişimi programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların anaokullarında ve anasınıflarında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gündüz bakım evleri, çocuk yuvaları ve kreşlerde; devlette ve özel sektörde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışabilirler

 

çocuk gelişimi 2

Kazanılan Yeterlilik

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında ön lisans derecesi ve “Çocuk Gelişimci” ünvanına sahip olunur.

 

Program Profili

TYT puan türü ile öğrenci alacak olan Çocuk Gelişimi Programı 2013-2014 Öğrenim yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yetkinlik dersleri, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri, yaz stajı şeklinde program dersleri yapılandırılmıştır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği

* Dikey geçiş yapılabilecek bölümler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenir.

çocuk gelişimi 3