Afetlere Hazır Toplum Çevrimiçi Konferansı

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte ülkemizde, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma odağında gerekli önlemlerin alınması, bireylerde afet direncine yönelik olumlu davranış değişikliği gibi konularda birçok kamu kurum/kuruluşu ile toplumun tüm kesimlerine afete bilincine yönelik eğitimler düzenlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede üniversitemiz öncülüğünde afetlere dirençli toplum oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla ülkemizin afet yönetimi alanında çalışan çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyelerinin katkılarıyla ‘Afetlere Hazır Toplum’ çevrimiçi konferansı düzenlenmiştir. Moderatörlüğü Yüksekokulumuz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Sevda Demiröz Yıldırım tarafından yapılan konferansımız Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Akın Tekcan’ın açılış konuşmasıyla başlamış, devamında Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ve Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şerif Barış, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz ve Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bülent Özmen sunumlarını yapmışlardır. Konferansta afete dirençli toplum oluşturmak için yapılması gerekenler, toplum ve idarenin görevleri, afetlerde topluma yönelik mevzuat bilgilendirmeleri, afet eğitim yılında yapılan çalışmalar ile ilgili konular ele alınmıştır.

çevrimiçi konferans sevda hoca3

çevrimiçi konferans sevda hoca2

çevrimiçi konferans sevda hoca