Akademik Personel

Ad Soyad : Emine SİLDİR
Fakülte : Sabuncuoğlu Ş.SHMYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri
Ünvanı : Öğr.Gör.
E-Posta : emine.sildir@amasya.edu.tr
Dahili : 4797
Oda No :

EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

Doktora: 2018-Devam Ediyor, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği

Yüksek Lisans: 2013-2016, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği 

Yüksek Lisans: 2012-2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi (Tezsiz).

Lisans: 2006-2010, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Okul Öncesi Döneme Yönelik Hikâye Kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Sosyal Duygusal Alan Gelişimle İlgili Kazanımları Desteklemeleri Yönünden İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel Tüfekci Akcan

 

İŞ TECRÜBESİ:

2014-Devam Ediyor, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, Öğretim Görevlisi

2010-2014, MEB, Anasınfı Öğretmeni


AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

SİLDİR EMİNE,TÜFEKCİ AKCAN AYSEL (2017).  Öykü Kitaplarının Sosyal-Duygusal Alan Kazanımlarını Desteklemeleri Yönünden İncelenmesi.  5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3645657)

İNCEDAL SONKAYA ZEHRA,SÜMER MÜZEYYEN,SİLDİR EMİNE (2017).  Risk Altındaki Çocukların Çocukluk Çağı Tramvaları Ölçek Puanlarıın Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Amasya İli Örneği).  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3517428)

SÜMER MÜZEYYEN,SİLDİR EMİNE,İNCEDAL SONKAYA ZEHRA (2017).  Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Okul Öncesi Dönemde Bilgi Teknolojisi Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517406)

SİLDİR EMİNE,SÜMER MÜZEYYEN (2017).  Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımların İlköğretim türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda Bulunan İlk Okuma Yazma Öğretimiyle İlgili Kazanımları Desteklemesi Açısından İncelenmesi.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3517416)

SÜMER MÜZEYYEN,SİLDİR EMİNE,AYAR ARİF,SAY ARSLAN (2016).  Örgün Eğitim ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Okulları İle İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması  Amasya İli Örneği.  Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2899217)

SÜMER MÜZEYYEN,SİLDİR EMİNE (2015).  Okul Öncesi Eğitim Alanında Çalışmaya Aday Öğrencilerin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi  Amasya İli Örneği.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1554278)

SİLDİR EMİNE,SÜMER MÜZEYYEN (2015).  18 26 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi  Amasya İli Örneği.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1554293)

SÜMER MÜZEYYEN,SİLDİR EMİNE (2015).  Üniversite Öğrencilerinin Mülteci Çocuklara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi  Amasya İli Örneği.  7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1684468)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

SİLDİR, E , TÜFEKCİ AKCAN, A . (2018). HİKÂYE KİTAPLARININ SOSYAL-DUYGUSAL ALAN KAZANIMLARINI DESTEKLEMELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 265-286.

SAY ARSLAN,AYAR ARİF,SİLDİR EMİNE,ÇAKIR DEMET (2018).  Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hataları.  Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 481-490. (Kontrol No: 4298129)

SİLDİR EMİNE,AKIN UĞUR (2017).  Okul Öncesi Eğitime İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi.  Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165. (Kontrol No: 3565819)

SİLDİR EMİNE,SÜMER MÜZEYYEN (2017).  Okul Öncesi Eğitim Pprogramında Yer Alan Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımların Türkçe Dersi Öğretim Programındaki 1. Sınıf Kazanımlarını Desteklemesi Açısından İncelenmesi.  Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 273-288. (Kontrol No: 3725258)