Akademik Personel

Ad Soyad : Zehra İNCEDAL SONKAYA
Fakülte : Sabuncuoglu S.SHMYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Sağlık Bakım Hizmetleri
Ünvanı : Öğr.Gör.
E-Posta : zehra.incedal@amasya.edu.tr
Dahili : 4752
Oda No :

 

Öğrenim Bilgileri

1.

2004-2008

Lisans / Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Programı

 

2.

2010-2012

Yüksek lisans / Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Karaman İl Merkezindeki İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerde Zorba ya da Kurban Olma Sıklığı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Öztürk

3.

2015-

Doktora / Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

Görev aldığım projeler

1.

BAP

2015

Yaşlı Jimnastiği Okulu Çalıştayı, Araştırmacı, Amasya Üniversitesi

2.

BAP

2017

Öğrencilerin Mesleki ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı, Araştırmacı, Amasya Üniversitesi

3.

AB Hibe Projesi

2017

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı Kadının Gücü Bir Oyuncak Hikayesi, Proje Koordinatörü

4.

BAP

2018

Ağırlığı Normalin Üzerinde Olan Üniversite Öğrencilerine Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Verilen Eğitimin Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışlarına Etkisi, Araştırmacı, Erciyes Üniversitesi

5.

OKA

2018

Gebe Okulu Eğitici Eğitimi, Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.

Durmuş Hasan, Balcı Elçin, Oral Belgin, İncedal Sonkaya Zehra. Knowledge of food literacy and food safety among Turkish adults. Erciyes Med J 2018; 40(2): 81-6.

2.

İncedal Sonkaya Zehra, Balcı Elçin, Ayar Arif. University Students Food Literacy and Food Safety Knowledge, Attitudes and Behaviors “Example of Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Health Services Vocational School. Turk Hij Den Biyol Derg, 2018; 75(1): 53-64.

3.

İncedal Sonkaya Zehra, Göçer Şemsinnur, Günay Osman, Ulutabanca Rabiye Özlem. Meslek Yüksekokulu Ögrencilerınde Öfke Düzeyı, İfade Tarzı Ve İlişkili Faktörler. Internatıonal Journal Of Psychıatry And Psychologıcal Researches, 2017; 9: 61-86.

4.

Göçer Şemsinnur, Günay Osman, Polat Tuncay, Ulutabanca Rabiye Özlem, İncedal Sonkaya Zehra. Polypharmacy and associated factors in people living in a nursing home in Kayseri Turkey. Medicine Science, 2017;6(4):646-52.

5.

Göçer Şemsinnur, Günay Osman, Ulutabanca Rabiye Özlem, İncedal Sonkaya Zehra. Factors affecting psychosocial adjustments to illness of active tuberculosis patients. Medicine Science, 2017; 6(4): 700-05.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler

1.

2018

Elcin Balci and Zehra İncedal Sonkaya. Attitudes Towards Gender Roles of Personnel Employed in a Public Institution. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2.

2018

Elçin Balci and Zehra İncedal Sonkaya. Perinatal Outcomes Of Adolescent Pregnancy. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3.

2018

Gülseren Dağlar, Zehra İncedal Sonkaya, Demet Çakir and Aysun Tekeli Taşkömür. Prenatal Attachment and Associated Factors in Adolescent Pregnancies.  5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4.

2017

SÜMER MÜZEYYEN, SILDIR EMINE,INCEDAL SONKAYA ZEHRA (2017). Çocuk Gelisimi Programı Ögrencilerinin Okul Öncesi Dönemde Bilgi Teknolojisi Kullanımına Iliskin Görüslerinin Incelenmesi. IX. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5.

2017

INCEDAL SONKAYA ZEHRA,SÜMER MÜZEYYEN,SILDIR EMINE (2017). Risk Altındaki Çocukların Çocukluk Çagı Tramvaları Ölçek Puanlarıın Farklı Degiskenler Açısından Incelenmesi (Amasya Ili Örnegi). IX. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

6.

2017

INCEDAL SONKAYA ZEHRA (2016). Saglık Çalısanlarının Yaslı Ayrımcılıgına Iliskin Tutum ve

Davranısları. IV. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU (Tam Metin

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2897535)

7.

2016

INCEDAL SONKAYA ZEHRA,BALCI ELÇIN,AYAR ARIF (2016). Amasya Üniversitesi Ögrencilerinin Gıda Okuryazarlıgı Ve Gıda Güvenligi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranısları. IV. ULUSLARARASIKOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

8.

2016

AYDOGAN ASLI,INCEDAL SONKAYA ZEHRA (2016). Türkiye de Palyatif Bakım ve Palyatif Bakım Egitiminin Önemi. IV. ULUSLARARASIKOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

9.

2016

INCEDAL SONKAYA ZEHRA,AYDOGAN ASLI (2016). Adölesan Gebeliklerin Fetal ve Maternal Sonuçları. IV. ULUSLARARASIKOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri/poster

1.

2012

SEKER ALPARSLAN, INCEDAL ZEHRA, SAGIROGLU MEHMET, GÜN ISKENDER, GÜNAY OSMAN Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Kuduz ası merkezine başvuran olguların değerlendirilmesi. 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

2.

2012

INCEDAL ZEHRA ILKÖGRETIM OKULU ÖGRENCILERINDE AKRAN ZORBALIGININ DEGERLENDIRILMESI. 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

3.

2016

GÖÇER SEMSINNUR,GÜNAY OSMAN,ULUTABANCA R ÖZLEM,POLAT TUNCAY,INCEDAL SONKAYA ZEHRA (2016). HUZUREVINDE YASAYAN BIREYLERIN GENEL SAGLIK DURUMU GÜNLÜK YASAM AKTIVITELERI VE DEPRESIF BELIRTI DÜZEYLERI. 5. Ulusal Sağlıkta Yasam Kalitesi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)

4.

2017

Zehra İncedal Sonkaya, Şemsinnur Göçer, Elçin Balcı, Rabiye Özlem Ulutabanca, Tuncay Polat. ÖĞRETMENLERİN HAZIR SU KULLANMA DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI. 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster).

5.

2017

Hasan Durmuş, Belgin Oral, Elçin Balcı, Zehra İncedal Sonkaya, Osman Ceyhan. YETİŞKİN TÜKETİCİLERİN GIDA OKURYAZARLIĞI VE GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster).

6.

2017

Şemsinnur Göçer, Osman Günay, Tuncay Polat, Rabiye Özlem Ulutabanca, Zehra İncedal Sonkaya. HUZUREVİNDEKİ YAŞAYAN BİREYLERDE ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster).

7.

2017

Şemsinnur Göçer, Tuncay Polat, Osman Günay, Rabiye Özlem Ulutabanca, Zehra İncedal Sonkaya. AKTİF TÜBERKÜLOZ TANISI ALMIŞ BİREYLERİN HASTALIĞA PSİKOSOSYAL UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster).

8.

2017

Zehra İncedal Sonkaya, Şemsinnur Göçer, Osman Günay. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE İFADE TARZI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Poster).

 

Sertifika Programları

1.

2018

Uygulamalı İstatistik Eğitimi, Amasya Üniversitesi

2.

2018

Gebe Okulu Eğitici Eğitimi, Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü

3.

2015

İşaret Dili Temel Eğitim, Amasya Üniversitesi

4.

2013

Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP - Yenidoğan Canlandırma Programı) Uygulayıcı Kursu, Amasya Üniversitesi