Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

           TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

 Tıbbi Laboratuvar resim1

Programın Amacı: Tıbbi laboratuar alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri özümlemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bilimsel gelişmeleri takip eden, toplum sağlığına önem veren, sağlıkta insan ana gücü yetiştirmek ve öğrencilerine, çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

İşte bu doğrultuda Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı olarak amacımız;

Tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Amasya'da doğan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in sağlık alanında yaptığı hizmetlerin devamı niteliğinde teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde, üst düzey mesleki bilgiye ve deneyime sahip ara insan gücü yetiştirmektir.

Tıbbi Laboratuvar resim2

Programın Öğrenim Süresi:   Öğrenim dili Türkçe'dir. Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 

Programa Kayıt Kabul ve Şartları: Programımıza;

  • 4702 Sayılı Kanun uyarınca Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.
  • Genel Liselerden mezun olanlar ise YGS-2 puan türü ile başvuru yapabilmektedir.

                                       Tıbbi Laboratuvar resim3     

Programın İş İstihdamları:  Programımızı başarıyla bitiren öğrencilerimiz Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması alarak "Tıbbi Laboratuvar Teknikeri" ünvanı alırlar. Mezunlarımız;

Özel hastaneler,

Poliklinikler,

Özel muayenehaneler,

Kamu hastanelerinde,

Özel tahlil laboratuvarlarında,

Sağlık ocaklarında Tıbbi Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedir.

Ayrıca mezunlarımız; Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmak kaydıyla "Hemşirelik"-"Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" gibi lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.