Optisyenlik

Programın Amacı: Gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş yüksekokul mezunu elemanlar yetiştirilir.

Program süresince öğrencilerimize, optisyenlik meslek bilgisinin yanı sıra, fizik, gözün yapısı ve göz hastalıkları, işletme ve pazarlama bilgisi ile teknik alet kullanım becerisi kazandırılır.

Temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Öğrenciler; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapıp, programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı alacaklardır.

Optisyenlik

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler.