İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım Programı

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve kalıcı sakatlıkları önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir.

İş alanları: Programdan mezun olanlar, devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır.

ilk ve acil yardım

 

Eğitim sonucunda paramedikler, ambulans ve içindeki acil müdahale yardımcılarını kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi yaşam kurtarıcı, atelleme ve sabitleme gibi sakatlık önleyici girişimleri yapabileceklerdir. Programda teorik derslerin yanı sıra, Acil Tıp anabilim dalı öğretim üyeleri gözetiminde staj ve tam donanımlı ambulans içinde pratik uygulaması da verilmektedir. Mezun olan öğreciler Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında da görev alabilirler.

ilk ve acil yardım 2

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

-Hemşirelik

-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi