Fizyoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasına paralel olarak yaşlı nüfus giderek artmakta bu durum fizyoterapi alanında eğitim almış, nitelikli personeller yetiştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

fizyoterapi resim 1

Fizyoterapi programının amacı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında hastalığa özgü tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırma, bireylerin sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli görevleri olan fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.Fizyoterapi Programını tamamlayan öğrencilerimize “Fizyoterapi Teknikeri” ünvanı verilir.

Ayrıca mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokullarında lisans eğitim almaya devam edebilirler.

fizyoterapi resim 2