Çocuk Gelişimi

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

çocuk gelişimi 1

Programın Amacı: Yaşamın ilk yıllarını kapsayan erken çocukluk yılları hayatımızın en önemli dönemi olup tüm alanlardaki gelişimin de en hızlı olduğu dönemdir. Bu sebeple yaşamın ilk yıllarında çocukların gelişim özelliklerini bilmek ve gelişim alanlarını desteklemek son derece önemlidir. Dünyadaki hızlı değişim kadının çalışma hayatına girişini de hızlandırmakta ve çalışan anne sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Gerek kadının iş hayatına girişi gerekse çocukluk döneminde yaşanan gelişimin öenminin kavranması nitelikli çocuk gelişimi meslek elemanalrına ihtiyacı artırmaktadır.

İşte bu doğrultuda Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı olarak amacımız;

 • Yaşamın ilk yıllarındaki gelişim konusuyla ilgili ilke ve kavramları özümsemiş,
 • Çocuk gelişimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan,
 • Kurama dayalı bilgi birikimini uygulama sırasında yaşama aktarabilen,
 • Çocuk için yaşına ve gelişimine uygun destekleyici ortamları ve etkinlikleri hazırlayabilen,
 • Çocukların yaşlarına göre tüm gelişim alanlarındaki temel gelişim özellikleri ile sağlık, bakım ve eğitim ihtiyaçlarını bilen,
 • Anne ve çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları ve temel ilk yardım konusunda bilgi sahibi olan,
 • Özel eğitim gerektiren çocukların gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını tanıyan ve onların gelişimini destekleyecek ortam ve etkinlikleri hazırlayabilen,
 • Çocukları seven, çocuklara bir birey olarak saygı duyan, çocuk haklarına karşı duyarlı, yaratıcı, sabırlı, hoşgörülü ve empatik kişilik özelliklerine sahip,
 • Çocuklara ve anne babalarına bir bütün olarak yaklaşabilen nitelikli ve kaliteli meslek elemanları yetiştirmek;

ve bu yolla çocuk gelişimi ve erken çocukluk eğitimini desteklemektir.

 çocuk gelişimi 2

Programın Öğrenim Süresi: Öğrenim dili Türkçe'dir. Çocuk Gelişimi programımız bir ön lisans programı olup eğitim öğretim 2 yıl (4 yarıyıl) devam etmektedir.

Programa Kayıt ve Kabul Şartları: Programımıza;

 • 4702 Sayılı Kanun uyarınca Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir,
 • Genel Liselerden mezun olanlar ise YGS-4 puan türü ile başvuru yapabilmektedir.

çocuk gelişimi 3

Programdan Mezun Olanların İş İstihdam Alanları: Programımızı başarıyla bitiren öğrencilerimiz Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması alarak Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı olurlar. Mezunlarımız;

 • Özel yada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, etüd merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde öğretmen, yardımcı personel,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmen, yardımcı personel,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı okul öncesi-çocuk gelişimi öğretmeni,
 • Ana-Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, yataklı tedavi veren kurumlarda ve çocuk kliniklerinde bakıcı anne,
 • Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarına bağlı kurumlarda bakıcı anne,
 • Otel, tatil köyü, restaurant, spor merkezi gibi sosyal tesislerde animatör,
 • Çocuk oyuncakları ve çocuk yayınları sektöründe tanıtım-pazarlama elemanı ve tasarımcısı,
 • Çalışan anne babalar için profesyonel çocuk bakım hizmeti elemanı,
 • Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi olarak çalışma imkanı bulabilir.

Ayrıca mezunlarımız; Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nda başarılı olmak kaydıyla Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.